Biuletyn parafialny - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
Mission Catholique Polonaise de Strasbourg
Przejdź do treści

Biuletyn parafialny

Biuletyn informacyjny
 
Polska Misja Katolicka w Strasburgu, ks. Ryszard Górski
 
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes

 
tel: 03.88.32.31.60    e-mail: ryszard.gorski@neuf.fr
 
 
Strona PMK w Strasburgu: www.polska-misja-katolicka-strasbourg.pl
 
Portal PMK we Francji: www.polskifr.fr
 
01.11.2020 - 08.02.2021
Drodzy parafianie

 
 „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”
(św. Paweł 2 Kor 12,9)
 
„Noc po to w sercu człowieka zapada, by ujawnione były jego gwiazdy”
(Roman Brandstaetter, Kroniki Assyżu, 1947)

 
 
Powyższe cytaty chciałbym uczynić mottem mojej refleksji, wywołanej koniecznością ustosunkowania się do życia w czasie pandemii koronawirusa i realizacji zadań, które stają dziś przed naszą wspólnotą parafialną, przed naszymi rodzinami i przed każdym z nas.
 
Rodzi się wiele pytań, które zmuszają nas do poszukiwania odpowiedzi: Co Bóg pragnie nam dziś przekazać? Jak interpretować te znaki czasów, które przeżywamy?
 
Obecny kryzys jest testem dla naszej wiary, sprawdzającym, czy jest to wiara zbudowana na skale czy na piasku, oraz dla naszej międzyludzkiej solidarności i miłości bliźniego...

Ks. Ryszard Górski

Biuletyn w formie PDF
 
Porządek Mszy świętych.
Msze św. w języku polskim:

Niedziele i uroczystości - godz. 11.00
Pierwszy piątek miesiąca - godz. 19.30
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 9.30

Msze św. w języku francuskim:
Niedziele i uroczystości - 9.45
Każdego 13-go dnia miesiąca - godz. 20.00
Adres :
Polska Misja Katolicka w Strasburgu
ks. Ryszard Górski
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes 9, Rue du Hohwald
67000 Strasbourg
Dojazd: TRAM: B i F Laiterie
Tel: 03.88.32.31.60

Mission Catholique Polonaise de Strasbourg
Wróć do spisu treści