Dzień Wszystkich Świętych na Cmentarzu Żołnierskim 2012 - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Dzień Wszystkich Świętych na Cmentarzu Żołnierskim 2012

Ebene 4
Na strasburskim cmentarzu wojskowym w Cronenburgu znajdują się 32 mogiły polskich żołnierzy i jeńców wojennych poległych w latach 1940-41. Mogiły 23 żołnierzy zostały przeniesione z cmentarza komunalnego na cmentarz wojskowy z inicjatywy Konsula Generalnego RP w Strasburgu, Pana Piotra Szymanowskiego, na jesieni 2003 roku, na koszt francuskiego Ministerstwa Obrony i władz Strasburga.


Uroczyste poświęcenie grobów odbyło się 13 listopada 2003 r. z udziałem Konsula Generalnego RP w Strasburgu, burmistrza Strasburga, przedstawicieli Ministerstwa Obrony Francji, pocztu sztandarowego, polskich księży, rodzin poległych, przedstawicieli miejscowej Polonii oraz lokalnej prasy i telewizji.
Od 2009 roku, proboszcz Parafii Matki Bożej z Lourdes, ksiądz Ryszard Górski, organizuje coroczne spotkania modlitewne w dniu 1 listopada na cmentarzu w Cronenburgu.
CREATED BY  M. KŁOBUCHOWSKI
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Wróć do spisu treści