Informacje różne 2021 - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Informacje różne 2021

Archiwum
W dniach 20 i 21 listopada odbędzie się internetowy Kongres Rodzin Polonijnych. Zapisy do 19 listopada. Formularz można znaleźć na stronie www.emigracja.episkopat.pl. W dniu 19 listopada do osób, które się zarejestrowały, zostaną wysłane linki umożliwiające zalogowanie się. Temat Kongresu: Rodzina polonijna w dobie pandemii (w programie m.in. konferencja ks. prof. Roberta Skrzypczaka).PROGRAM KONGRESU

Najazd kursorem na zdjęcia uruchamia funkcje  " pobierz Plakat w formie PDF ".„Idź odbuduj mój Kościół... domowy
/Rebuild my church... home/!”

- to temat kolejnego Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się
16 stycznia 2021 roku,
w formie online za pośrednictwem aplikacji Zoom.

W programie wiele ciekawych referatów oraz praktycznych wskazań pokazujących jakie działania podejmować w kierunku wzmocnienia małżeństw i rodzin na emigracji.

Kongres Rodzin Polonijnych skierowany jest do małżeństw i rodzin żyjących poza granicami naszej Ojczyzny oraz rozdzielonych przez emigracje,
do ludzi młodych przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego, a także do duszpasterzy podejmujących posługę na rzecz małżeństwa i rodziny.

 
Zapisy do 14 stycznia. Serdecznie zapraszamy!

 Więcej informacji na stronie https://emigracja.episkopat.pl

 


Program


Woda święcona
Niedziela Chrztu Pana Jezusa jest dla mnie inspiracją do napisania kilku słów na temat wody święconej, usuniętej z naszych kościelnych kropielnic ze względu na pandemię koronawirusa.
 
Wierny, wchodząc do kościoła, zanurza rękę w kropielnicy z wodą święconą i czyni znak krzyża świętego wypowiadając zarazem słowa: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.  Przez ten gest przypomina sobie przyjęty chrzest i potwierdza swoją przynależność do Jezusa.
 
 
Uroczyste poświęcenie wody odbywa się przede wszystkim podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Tę poświęconą wodę umieszcza się w chrzcielnicy, znajdującej się w każdej świątyni.
 
 
Wodę poświęca się także w niedzielę Chrztu Pańskiego, aby przypominała, że godność Chrystusa jest też naszym udziałem. To poświęcenie wody odbędzie się u nas w najbliższą niedzielę, a następnie, na pamiątkę przyjętego chrztu św. i przynależności do Chrystusa, kapłan pokropi nią zgromadzonych wiernych. Obrzęd pokropienia wodą święconą, nazywany aspersją (łac. aspergere - pokropić), zastępuje akt pokutny przewidziany na początku Mszy świętej. Nawiązuje do Psalmu 51 (50), gdzie czytamy: „Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję” (Psalm 51, 9). Oczywiście kapłan może dokonać poświęcenia wody w każdej sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba.
 
 
Modlitwy przy poświęceniu wody zawierają prośbę o jej błogosławieństwo, aby pokropienie tą wodą odnowiło w zebranych źródło łaski, chroniło od zła całego człowieka, jego duszę i ciało, aby uprosiło przebaczenie grzechów. Woda święcona jest sakramentalium. To znaczy, że nie jest sakramentem, ale świętym znakiem, które to święte znaki „na podobieństwo sakramentów są oznaczone i otrzymywane ze wstawiennictwa Kościoła skutki, zwłaszcza duchowe”. (KPK kan. 1166). Sakramentalia odnoszą tym silniejszy skutek duchowy, im mocniejsza jest wiara. Bez wiary „nie dają efektu”.
 
 
Nie należy wody święconej traktować magicznie. Ona również przypomina o chrzcie świętym i podkreśla naszą przynależność do Chrystusa. Jest znakiem obecności Boga, chroni poświęcony dom czy mieszkanie przed złem, jest zewnętrznym wyznaniem wiary i odrzuceniem szatana.
 
 
Woda egzorcyzmowana, czyli woda święcona według starego rytu (kapłan egzorcyzmuje i poświęca oddzielnie wodę i sól, a następnie łączy je z sobą), może służyć do bezpośredniego spożycia, można nią czynić znak krzyża świętego, jak i umieszczać (podobnie jak wodę święconą) w naszych domach. Jaka jest różnica pomiędzy wodą święconą a wodą egzorcyzmowaną? Woda egzorcyzmowana posiada, oprócz błogosławieństwa, również egzorcyzm. Egzorcyzm to dodatkowa siła, lecz trudno po ludzku zmierzyć tę siłę i wyjaśnić jej istotę i złożoność.
 
 
W naszym kościele woda święcona, która jest zarazem egzorcyzmowana, znajduje się w jego tylnej części. Można zabrać ją w butelce do domu i używać czyniąc znak krzyża świętego, np. przed wyjściem z domu czy przed snem, lub błogosławiąc dziecko. Warto też sięgnąć po wodę święconą, kiedy doświadczamy napastliwych pokus, kłótni rodzinnych czy waśni sąsiedzkich, kiedy czujemy, że zło ogarnia nasze życie i nasze serce.
 
 
Zapewne wielu z was ma w mieszkaniu kropielnicę na wodę święconą, a jeżeli nie, to warto ją nabyć i zadbać, aby zawsze była w niej woda święcona.ŻYCZENIA NOWOROCZNE 2021

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem."
(Księga Liczb 6,22-27).
 
 
Te słowa, które słyszymy w pierwszym czytaniu podczas Mszy św. w pierwszy dzień Nowego Roku, to piękny tekst, który niegdyś służył kapłanom i ojcom rodzin do błogosławienia. Błogosławieństwo to życzenie dobra, którego źródłem jest Bóg. To dobro widnieje na obliczu Boga, który przynosi człowiekowi życzliwość i obdarza go pokojem.

 
Życzę Wam w tym Nowym 2021 Roku, abyście otwarli się na to Boże błogosławieństwo, przyjęli je oraz spotykali i żyli wśród ludzi o dobrym i życzliwym obliczu. Życzę też, abyśmy my sami stali się dla innych Bożym błogosławieństwem. Miejmy właśnie takie życzliwe oblicze, które będzie niosło innym ludziom światło w ciemnościach, nadzieję w rozpaczy, pokój w smutku i wyzwolenie z egoizmu i innych zniewoleń.

 
W tym Nowym Roku, na wzór Boga, błogosławmy spotkanych ludzi, mówmy o nich dobrze, budujmy pokój i zgodę w małżeństwach, rodzinach, w parafii i społeczeństwie. Bądźmy wdzięczni Bogu za dobro, które przynosi, i na wszystkich patrzmy tak, jak patrzy na nas Bóg.

 
Jeżeli staniemy się dla innych Bożym błogosławieństwem, to i nasze własne życie będzie pełne miłości i pokoju, dobra i światła. Wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć i pokonać wszystkie przeciwności, które pojawią się na tym kolejnym etapie naszego życia, nadchodzącym roku 2021.

 
Łączę się z Wami w modlitwie.
 

Ks. Ryszard
CREATED BY  M. KŁOBUCHOWSKI
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Wróć do spisu treści