Jubileusz 30-lecia pobytu Polaków w parafii Matki Bożej z Lourdes - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Jubileusz 30-lecia pobytu Polaków w parafii Matki Bożej z Lourdes

Ebene 2
Deo gratias – Bogu niech będą dzięki – pod tym hasłem wspólnoty: polska i francuska w Strasburgu, w niedziele 13 października dziękowały Bogu za 30 lat obecności Polaków w kościele Matki Bożej z Lourdes. Dzięki przychylności ówczesnego biskupa Strasburga w 1989 roku kościół ten stał się miejscem spotkania Polaków z Bogiem i między sobą. Mszy św. przewodniczył ks. Stanisław Kupczak, który 5.11.1989 roku miał w tym kościele instalacje na proboszcza, angażując się następnie o budowanie jej struktur.

Te 30 lat to pozytywne doświadczenie współpracy tych dwóch wspólnot, które wspólnie troszczą się o kościół oraz duchowy rozwój wspólnot, ubogacając się wzajemnie wiarą i kulturą. Niedziela ta była również zakończeniem nabożeństw fatimskich odprawianych od maja do października.

Po Mszy św. przed figurą Matki Bożej Fatimskiej zawierzaliśmy Bogu przyszłość naszych parafii, Ojczyznę, w dniu wyborów parlamentarnych oraz modliliśmy się w intencji misji oraz dzieci przygotowujących się do I Komunii św., które tego dnia otrzymały różaniec.

W uroczystości wziął udział Pan ambasador Janusz Stańczyk, Stały Przedstawiciel RP przy Radzie Europy oraz Pan generał Grzegorz Kucharski wraz z żołnierzami stacjonującym w Euro Korpusie w Strasburgu.

Po Mszy św. w radosnej atmosferze spotkaliśmy się na poczęstunku przygotowanym przez wspólnotę polską. Była to również okazja do oglądnięcia wystawy przedstawiającej historie PMK w Strasburgu. Stawialiśmy sobie jednak pytania: jaka będzie przyszłość naszych wspólnot, gdyż w tej dzielnicy zamieszkałej w większości przez muzułmanów, neopogan i niewierzących, katolicy są nieliczni. Co możemy uczynić, aby pomóc innym odnaleźć drogę do kościoła i odkryć Chrystusa?CREATED BY  M. KŁOBUCHOWSKI
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Wróć do spisu treści