Rozważania Biblijne do Czytań Niedzielnych - Marzenna Szeszko - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
Mission Catholique Polonaise de Strasbourg
Przejdź do treści

Rozważania Biblijne do Czytań Niedzielnych - Marzenna Szeszko

III Niedziela Wielkanocna - 18 kwietnia 2021
Pierwsze czytanie – Dz 3,13-19
Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wy prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara [wzbudzona] przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.
        Jestesmy w Swiatynii Jerozolimskiej, okolo godziny trzeciej po poludniu czyli w czasie godziny modlitwy. Przed chwila, przy bramie swiatynnej zwanej Piekna, mialo miejsce niezwykle zajscie. Jak zwykle, lezal tam chory czlowiek, proszacy o jalmuzne. Piotr przechodzac obok niego, powiedzial mu : « nie mam ani zlota ani srebra ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Chory zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. »
Po tej scenie, obserwujacy ja Zydzi, z wielka uwaga sluchali tego, co Piotr ma  do powiedzenia.  
« Mężowie izraelscy…Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.»
                   Piotr zwraca sie do Zydow, mowi do nich jak do braci. Jedank wyraznie daje do zrozumienia, ze jest po stronie Jezusa.
Tlumaczy im, ze sa odpowiedzialni za Jego smierc – nie winni ale odpowiedzialni. Nie rozpoznali w Jezusie Mesjasza ale trzeba podkreslic, ze nie bylo to latwe, gdyz Jezus z Nazaretu, pozornie nie przypominal « klasycznych » opisow Mesjasza, przekazanych przez Prorokow.
Piotr spokojnie tlumaczy im, ze Bog mowiac ustami Prorokow, zapowiadal iz :
-       Mesjasz bedzie cierpial
-       bedzie jak krol, ktory przybedzie wyzwolic swoj lud
-       bedzie jak kaplan, ktory wyprosi przebaczenie grzechow
-       bedzie jak prorok, przynoszacy zbawienie Boze
-       bedzie jak Syn Czlowieczy, zwyciezajacy wszystkie sily zla
Jednak obraz Mesjasza jako cierpiacego Slugi, nie przemawia do owczesnych Zydow, jest trudny do przyjecia gdyz spodziewali sie Mesjasza triumfujacego, zwycieskiego Krola….
·         « On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dniswe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. » (Iz 53,2-11)
« Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi.(…) Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. »
-       Piotr probuje wytlumaczyc sluchajacym go Zydom, ze wszystko nie jest stracone, ze moga jeszcze naprawic swoj blad…
Psalm 4, 2; 7; 9
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi,
Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia -
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę!
Wielu powiada: «Któż nam ukaże szczęście?»
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
bo Ty sam jeden, Panie,
pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.
                   Spiewany dzis psalm, opisuje trzy aspekty wiary narodu wybranego:
1.       Modlitwa jest oparta na ufnosci i blaganiu.  
·         « Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia - zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę! «
Kazda modlitwa zydowska zawiera w sobie czesc dziekczynna i blagalna.  Podobnie slowo Hosanna, ma dwa znaczenia :
a)    Panie to Ty nas wybawiasz. Chwala Tobie!
b)    Boze, blagamy Cie, wybaw nas.
2.       Zydzi sa szczesliwi i dumni ze swego wybrania.
Bog nie wybral ich za jakies zaslugi.
To wybranie jest zrodlem szczescia i dumy ale tez i zrodlem zazdrosci, i przesladowan…. Na przestrzeni wiekow, jest tez zrodlem odosobnienia I niezrozumienia bo wybranie niesie w sobie innosc, ktora czesto wzbudza w drugim czlowieku lek…
        Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie.“
- Mieszkac bezpiecznie znaczy zyc spokojnie, zachowujac ufnosc Bogu.
        “Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym… Nie dzięki twojej sprawiedliwości ani prawości serca twojego ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg twój, wypędził je przed tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku. Pamiętaj, a nie zapomnij, jak na pustyni pobudzałeś do gniewu Pana, Boga swego. Od dnia, kiedyś wyszedł z ziemi egipskiej aż do przyjścia na to miejsce, byliście oporni względem Pana. ” (Pwt 7, 7-9; 9,5-7)
3.       Odkrycie Boga wyzwoliciela.
·         Tyś mnie wydźwignął z utrapienia”
-       Bog wyzwolil swoj lud z niewoli egipskiej, ofiarujac mu szczescie i wolnosc. To wyzwolenie nie jest jednorazowe bo na przestrzeni wiekow wielokrotnie wyzwalal swoj lud z roznych form niewoli.
·         “Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.” (Ps 4,8)
·         “Izrael zamieszkał bezpiecznie, na osobności jest źródło Jakuba, na ziemi zboża i moszczu, niebiosa zsyłają mu rosę. “ (Pwt 33, 28)
  Pelen wdziecznosci, wyzwolony przez Boga czlowiek, zyczy swemu blizniemu:
“Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. “(Lb 6, 24-26)
Drugie czytanie –  z pierwszego listu  Jana   2, 1-5
Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: "Znam Go", a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
Jan rozwija tu trzy prawdy :
1.    Wszyscy jestesmy grzesznikami.
2.    Jestesmy grzesznikami, ktorym przebaczono.
3.    To w Jezusie nasze grzechy zostaly odpuszczone.
1.   Wszyscy jestesmy grzesznikami
·         Nieco wczesniej Jan pisal : « Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. » (1 J 1,8)
·         Kazdy moglby powtorzyc za Pawlem : «  Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię. »
·         Izajasz pojawszy swietosc Boga pisal : « «Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!» (Iz 6,5)
§  « Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy Złego. » (1 J, 5,19)
2.   Jestesmy grzesznikami, ktorym przebaczono.
-       W credo mowimy « wierze w grzechow odpuszczenie », a nie wierze, ze jestem grzesznikiem.
-       Celem pedagogi biblijnej jest przeprowadzenie czlowieka od poczucia winy do przyjecia Bozego przebaczenia.
Wazne jest nie tylko wyznanie i wyliczenie wszystkich grzechow ale tez przyjecie przebaczenia Bozego, ktore jest darem i zawsze nas wyprzedza...
·         « Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. «  (1 J 2, 8-9)
3.   To w Jezusie nasze grzechy zostaly odpuszczone
« Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. »
« On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy »
-       Aby zrozumiec te slowa, trzeba przyjzec sie liturgii zydowskiej z czasow Jezusa.
Narod wybrany byl swiadomy swej grzesznosci, swej niewiernosci Przymierzu. Jako wyraz przeblagania za te niewiernosci skaladano ofiary w Swiatyni Jerozolimskiej. A Jan, tlumaczy dzis, ze Jezus ofiarowal samego Siebie jako ofiare przeblagalna, aby definitywnie przywrocic Przymierze miedzy Bogiem i ludzmi…
·         « Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże. » (Hbr 10,5)
Od czasu meki i zmartwychwstania Jezusa, otrzymujemy przebaczenie Boze nie w Swiatyni Jerozolimskiej ale w jednosci z Chrystusem zmartwychwstalym !
·         «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. “ (Mk 14,24)
Ewangelia – wedlug Lukasza  24, 35-48
Uczniowiei opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka».
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach»
-       Plany Boze wypelniaja sie w historii ludzkosci to znaczy, ze ta historia ma sens i okreslony kierunek do ktorego zdaza…
Chrzescijanie sa skierowani ku przyszlosci a nie ku przeszlosci! W modlitwie Ojcze nasz mowimy: “przyjdz krolestwo Twoje, badz wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi” – inaczej mowiac: niech wszystkie Twoje plany sie wypelnia.
-       Biblia pokazuje nam, ze Bog od dawna zaprasza czlowieka do wspolpracy w Jego Dziele. Proponowal ja Adamowi, Noemu, Abrahamowi….pozniej wybral narod Izraela, by byl Jego partnerem i sluzyl calej ludzkosci. Przymierze, jakie zawarl z narodem wybranym jest nadal aktualne bo “On wiary dochowuje, gdyz nie może się zaprzeć siebie samego.” (2 Tm 2,13)
Jezus narodzil sie z narodu wybranego i przekazal misje wspolpracy w Dziele Bozym wszystkim, ktorzy zechca wejsc do Kosciola i tworzyc Go.
·         “Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». » (J 20, 21)
Z kolei Piotr, w swym liscie, zwraca uwage na to, ze Dzielo Boze nie rozwija sie szybciej poniewaz Bog szanuje wolna wole czlowieka…:
·         « Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia.” (2 P 3, 8-9)  
Pierwsze czytanie - Psalm                       Drugie czytanie - Ewangelia    
Porządek Mszy świętych.
Msze św. w języku polskim:

Niedziele i uroczystości - godz. 11.00
Pierwszy piątek miesiąca - godz. 19.30
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 9.30

Msze św. w języku francuskim:
Niedziele i uroczystości - 9.45
Każdego 13-go dnia miesiąca - godz. 20.00
Adres :
Polska Misja Katolicka w Strasburgu
ks. Ryszard Górski
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes 9, Rue du Hohwald
67000 Strasbourg
Dojazd: TRAM: B i F Laiterie
Tel: 03.88.32.31.60

Mission Catholique Polonaise de Strasbourg
Wróć do spisu treści