Szensztat-Pielgrzymująca MTA - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
Mission Catholique Polonaise de Strasbourg
Przejdź do treści

Szensztat-Pielgrzymująca MTA

Maryjność PMK
Szensztat
to Ruch Katolicki
którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa w charakterystyczny sposób.  Ruch ma na celu ponownie połączyć wiarę z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi. Jest wspólnotą międzynarodową obecną na wszystkich kontynentach, a jego członkowie to osoby duchowne i świeckie o przeróżnych powołaniach.
Czym jest Ruch Szensztacki?
 
Szensztat - to Ruch Katolicki, którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa zgodnie z charyzmatem całego Dzieła. Jego historia i przyniesione owoce dowodzą temu, że powstał on ze szczególnej inicjatywy Boga.
Aby zrozumieć Szensztat, należy uwzględnić, że jest to:
 
·         Ruch odnowy,
 
·         Miejsce łaski,
 
·         i oryginalna duchowość w Kościele.
 
    
 
Jako ruch odnowy Szensztat działa, aby pomóc w odnawianiu Kościóła
i społeczeństwa w duchu Ewangelii. Zadaniem, misją i powołaniem Ruchu Szensztackiego jest łączenie wiary z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi – Matki Jezusa.
 
 
Międzynarodowy Ruch Szensztacki jest obecny na wszystkich kontynentach,
a jego członkowie są przedstawicielami różnych stanów (małżeństwa, rodziny, siostry, księża, młodzież, dzieci itp.). Wszystkie wspólnoty stanowią jedną duchową rodzinę, która składa się z wielu wspólnot tworzących Rodzinę Szensztacką.
 
Jako miejsce łaski, Szensztat wpłynął na życie milionów ludzi.
 
 
Sanktuarium Szensztackie jest duchowym domem i centrum życia tego ruchu. Poświęcone jest Maryi jako Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztat.
Poza Prasanktuarium (pierwszym, wzorcowym) znajdującym się na terenie Niemiec, istnieje obecnie ponad 200 replik (sanktuariów filialnych) na całym świecie. W nich ludzie gromadzą się na modlitwę i odnowę. W nich szukają inspiracji do przemiany życia i osobistej odnowy. Dzięki temu źródłu łask od 1914 roku Szensztat przyczynił się do wzrostu w świętości wielu mężczyzn i kobiet na całym świecie.
 
Specyficzne cechy ruchu sprawiły, że we współczesnych czasach znalazł wielu zwolenników, którym pomaga w pogłębianiu wiary. Nawiązana w przymierzu relacja z Bogiem i Maryją ułatwia tworzenie prawidłowych więzi z bliźnimi. Członkowie Ruchu stając się narzędziami w ręku Boga w ten sposób, naśladują Chrystusa zgodnie z Jego wolą. Szensztat swoją duchowość opiera na wykorzystaniu codzienności, tak by każda sytuacja pomagała w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości.
Nazwa Szensztat pojawiła się już w 1143 roku jako „piękne miejsce”. W średniowieczu (1143) został tu założony klasztor augustianek z bazyliką poświęconą Maryi – Naszej Ukochanej Pani. Dzisiaj pozostałością tego dzieła jest tylko jedna wieża. Do klasztoru należała kaplica cmentarna, pierwszy raz wspomniana w r. 1319. Wiele razy była niszczona, ale zawsze odbudowywana. Była ona poświęcona Świętemu Michałowi Archaniołowi. Od roku 1914 stała się miejscem łask z Szensztatu.

W 1901 r. teren ten przejęli Księża Pallotyni, którzy następnie przenieśli część ich szkoły misyjnej z Ehrenbreinstein do Szensztatu. Na początku roku 1911 zbudowany został nowy dom studiów, dzisiejsza Wyższa Szkoła Teologiczna,
a w 1912 roku wszyscy uczniowie z Ehrenbreinstein zostali przeniesieni do Szensztatu. Wraz z powołaniem ojca Józefa Kentenicha na stanowisko ojca duchownego, rozpoczyna się nowy rozdział
w historii Szensztatu.
Swoją ideę przewodnią w wychowaniu młodych zawarł on w słowach: „Pod opieką Maryi chcemy się uczyć kształtowania w sobie mocnych, wolnych, kapłańskich charakterów.” Powstaje Związek Misyjny, następnie Kongregacja Mariańska i w końcu Szensztat, jako miejsce łask i Ruch Apostolski.
Niektórzy pytają, czy w Szensztacie objawiła się Matka Boża. Nie objawiła się Ona, jak w Lourdes czy Fatimie. Lecz Ojciec Kentenich – w wierze w Bożą Opatrzność i poprzez obserwowanie Bożego działania w znakach czasu – rozpoznał wolę Matki Bożej, powstania tutaj miejsca łask.
 
18-go października 1914 r. w odnowionej kaplicy św. Michała wygłosił Ojciec Kentenich ważny wykład, nazwany później Aktem Założycielskim Szensztatu. W nim przedstawił młodym członkom Kongregacji Mariańskiej swoje pełne wiary przekonanie, że Matka Boża chce przekształcić tę kapliczkę w miejsce łask i kaplicę pielgrzymkową i zawrzeć ze wszystkimi Przymierze Miłości.
Historia Obrazu
 
Szensztat nie posiadał obrazu Maryi aż do kwietnia 1915, kiedy to jeden z nauczycieli w szkole, o. Huggle, ofiarował uczniom litograf Madonny z Dzieciątkiem w ośmiokątnej ramie. O. Huggle znał ich potrzebę znalezienia właściwego wizerunku, dlatego kiedy zobaczył ten obraz w sklepie (antykwariacie), zakupił go za 23 marki i podarował chłopcom.
Obraz został umieszczony w Sanktuarium 19 Kwietnia 1915, krótko po tym wydarzeniu nadano mu tytuł „Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej”. Obraz ten był bardzo powszechny w tamtym okresie, znany pod nazwą Refugium Peccatorum (Ucieczka grzeszników). Został namalowany przez Luigiego Crosio (1835-1915), portrecisty z Turynu, we Włoszech. Zanim obraz zaczął kojarzyć się z Szensztat cieszył się umiarkowaną popularnością w Irlandii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. W 1960 roku, oryginalny obraz (prototyp dla wszystkich wydruków) oraz prawa autorskie zostały zakupione przez Szensztat.

Ojciec Założyciel
 
Założycielem Dzieła Szensztackiego jest ojciec Józef Kentenich.
Urodził się 16 listopada 1885 roku w Gymnich koło Kolonii. 8 lipca 1910 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Tworzenie Dzieła rozpoczął tuż po tym, jak jesienią 1912 roku mianowano go ojcem duchownym w gimnazjum w Szensztacie. W trakcie prześladowań Ruchu ze strony dyktatury narodowo – socjalistycznej został 20 stycznia 1941 roku aresztowany, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po drugiej wojnie światowej odbył kilka podróży do Afryki, Ameryki Południowej i Północnej zakładając tam i umacniając Ruch Szensztacki. Od 1951 do 1965 roku posłuszny wskazaniom kościelnego autorytetu przebywał w Milwaukee (USA).
15 września 1968 roku, w święto Matki Bożej Bolesnej, bezpośrednio po odprawieniu Mszy św. w kościele Trójcy Świętej na Górze Szensztat wezwany został przez Boga do wieczności. Do końca swojego ziemskiego życia wypełniał niestrudzenie zadania Założyciela.
Swoim słowem głosił przede wszystkim orędzie o Bogu, który jest miłosiernym Ojcem i wskazywał wszystkim wspaniały wzór Maryi, Matki i Wychowawczyni „nowego człowieka w nowej społeczności”.

Pielgrzymująca MTA
 
To duszpasterska inicjatywa Ruchu Szensztackiego, która jest jedną z wielu form nowej ewangelizacji, polegającą na pielgrzymowaniu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w małym, przenośnym obrazie. Apostolat zrodził się w Brazylii w 1950 roku z potrzeby serca Sługi Bożego Jana Luisa Pozzobon (1904-1985), ojca rodziny i diakona. Inspirowany duchowością Ruchu Szensztackiego oraz nauczaniem jego założyciela Ojca Józefa Kentenicha, pragnął ożywić religijne życie parafii oraz rodzin zwłaszcza przez kontakt z szensztackim sanktuarium.

Matka Boża w Pielgrzymującym Sanktuarium /obraz w kształcie kapliczki /, raz w miesiącu nawiedza domy w kręgu 10-15 rodzin, pozostając w nich przez kilka dni. Jej obecność, jako Matki i Wychowawczyni, zachęca do wspólnej modlitwy, wyciszenia sporów, waśni, nieporozumień, znalezienia czasu dla siebie, rodziny, znajomych, oraz naśladowania Jej postawy i odkrywania Boga w codziennym życiu.
 
Apostolat znany jest na całym świecie, miliony rodzin przyjmują Maryję w swoich domach. Obecnie Apostolat jest już w 95 krajach świata. Matka Boża „odwiedza” w każdym miesiącu ok. 5 milionów rodzin.
 
W Polsce istnieje ponad 2000 kręgów, w Niemczech 5500, w naszych Polskich Misjach Katolickich w Niemczech mamy 500 kręgów. Także w Rosji, aż po Ural jest 65. Najwięcej kręgów spotykamy w Brazylii, ojczyźnie Jana Pozzobona, ponad 200 tysięcy. Każdy może zaprosić do siebie Matkę Bożą Pielgrzymującą i stać się Jej apostołem. Zainteresowani mogą zawsze się zwrócić z pytaniami...
 
 

Projekt Apostolatu w PMK na Niemcy, Francję, Szwajcarię, Białoruś, na Słowację... koordynuje:    
Siostra M. Elwira Kędzia
Provinzhaus Marienland,
Berg Schönstatt 9, 56179 Vallendar (Lokalizacja)
Telefon: +4926165061109
Email: kontakt@pielgrzymujace-sanktuarium.de
Informacją chętnie służy także:
Maciej Kłobuchowski
Email: mac.klobu@josef-engling.eu
Ave...
Dzwonią dzwony
Dzwonią kwiaty
Dzwonią serca

Ogłaszają
Zapraszają
W piękne miejsca

Gdzie w cichości
Z wysokości
Miłosny pada wzrok...

Wyraża dziękczynienie
Niesie ukojenie
I radosne przynaglenie
Tyś nam Matką i Królową
Dajesz sercu szatę nową
A my Tobie – serca swe!

Ty uzbrajasz nas do walki
Choś my tacy mali całkiem
W tym - jest nasza mocZ Tobą – ufnie więc idziemy
Przez burze, deszcze i grad
Z Tobą - zawsze zwycięski jest czas!
S. M. Elwira, Szensztat,  25 / 03 / 2021.


NOS CUM PROLE PIA
- BENEDICAT VIRGO MARIA!


NIECH NAS Z SWYM DZIECIĄTKIEM
- BŁOGOSŁAWI PANNA MARYJA!

W Roku świętego Józefa 2021
Ważniejsze informacje
dla Apostolatu Pielgrzymującej MTA
w Polskich Misjach Katolickich


Zapraszamy do łączności, też przez internet:
OFERTY APOSTOLATU PIELGRZYMUJĄCEJ MTA W PMK :
Rozmowy z s.M. Elwirą
  • Trwa miesiąc Maryjny
Film Dokumentalny
  • Szensztat
POWOŁANIE
Świadectwo Siostry M. Elwiry Kędzia


"Poniedziałki" - INFORMACJA:
Odtąd nasze poniedziałkowe impulsy będą się pojawiały
 
co dwa tygodnie, byśmy mieli więcej czasu na przepracowanie:
 II i IV poniedziałek. Owocnej, radosnej pracy!        
Dzień Przymierza
Misjie  23.04
Szensztat 24.04
+M
Kochani,
przesyłam serdeczne pozdrowienie z Szensztatu.

Uświadomiłam sobie, że dzisiejsza niedziela otwiera i wprowadza nas w przeżywanie Wielkiego Tygodnia, który za tydzień "otworzy" Niedziela Palmowa, dlatego postanowiłam już dziś przesłać nasz impuls oraz - trochę "sprostowane" - informacje o naszym Dniu Przymierza - w Misji (23.04) i w Szensztacie (24.04).
Skąd otrzymam informację zwrotną (z listą osób, zamawiających nasz pakiet), tam prześlę opracowane materiały na te dni oraz PAKIETY - o których mowa była w gazetce i jest też tu - w programie.
Materiały do świętowania w Misji - mogę też przesłać drogą e-mailową.
Gdzie świętowanie w Misji - planowane jest wcześniej (np 18-go kwietnia), to proszę mi to podać, to postaram się, byście na czas otrzymali naszą pocztę.
Gdyby ktoś miał jeszcze dodatkowe pytania, proszę pisać, czy dzwonić.
W załącznikach: Impuls, informacje o Dniu Przymierza.

Z darem modlitwy i w jedności wielkopostnych dążeń.

s.M.Elwira

Impuls 21 -W poniedziałek...
- Poznaj swą godność chrześcijaninie!
Impuls 20 -W poniedziałek...
- Nasze uczestnictwo w wewnętrznym życiu Boga
Impuls 19 -W poniedziałek...
- Bóg jest naszym Uświęcicielem
Impuls 18 -W poniedziałek...
- Bóg jako Działający w nas
Impuls 17 -W poniedziałek...
- Bóg jest naszym Przyjacielem
Impuls 16 -W poniedziałek...
- Bóg jest naszym Ojcem
Impuls 15 -W poniedziałek...
- Dziecięctwo Boże
Impuls 14 -W poniedziałek...
- Bóg działa nieustannie
Impuls 13 -W poniedziałek...
- Miłująca ręka Opatrzności Bożej
Impuls 12 -W poniedziałek...
- Miłość Boża w stworzeniu
Impuls 11 -W poniedziałek...
- Cechy Bożej miłości
Impuls 10 -W poniedziałek...
- Wielka tajemnica miłości
Impuls 9 -W poniedziałek rano...
- Nasza więź z Bogiem
Impuls 8 -W poniedziałek rano...
- Jakich ludzi potrzebuje świat?
Impuls 7 -W poniedziałek rano...
- Propozycja dla każdego
Impuls 6 -W poniedziałek rano...
- Bóg czeka na naszą współpracę
Impuls 5 -W poniedziałek rano...
- Milczcie, ujrzałem Boga w człowieku!
Impuls 4 -W poniedziałek rano...
- Być mistrzem życia!
Impuls 3 -W poniedziałek rano...
- Wielki Tydzień - z Maryją

Impuls 2 -W poniedziałek rano...
- Świętość siedmiu dni tygodnia

Impuls 1 -W poniedziałek rano...
- Ratunek dla świata - świętość.
W trudnej godzinie!
Schönstatt 2021. Wielki Post NR. 1 (97)

ROK 2020 – 100 LAT SZENSZTACKIEGO RUCHU KOBIET
Kwiaty wdzięczności na drodze wiary...
Comiesięczne impulsy dla Kobiet.
Jako pomoc i podpowiedź służy załączany „KLUCZ”

Klucz do owocności impulsu…     
„Maryjo, idź w nas przez nasze czasy
i przygotuj je na ochocze przyjęcie Chrystusa.”
JKentenich

Kochane Kobiety!
 
Każdej z Was przesyłam serdeczne pozdrowienie z Szensztatu!
Już od ponad dwóch lat w „okolicach” pierwszej soboty, każdego miesiąca, rozsyłam drogą e-mailową,Tym, które sobie tego życzą, impulsy dla Kobiet „
Piękno ukryte jest w Tobie…” (na ponad 100 adresów).Kwiaty wdzięczności na drodze wiary...
(można też je u mnie nabyć w formie małego zeszyciku A6, koszt 2,5 E)
 
Do naszej „impulsowej wspólnoty” można zawsze dołączyć, przesyłając do mnie swój adres. Natomiast mój adres – jest tutaj na stronie.

Z darem modlitwy i serdecznym pozdrowieniem s. M. Elwira
Impuls 12-Lilie
Impuls 11-Niezapominajki
Impuls 10-Róże
Impuls 9-Wrzos
Impuls 7/8-Maki
Impuls 6-Chabry
Impuls 5-Lilia wodna
Impuls 4-Stokrotki
Impuls 3-Fiołki
Impuls 2-Przebiśniegi
Impuls 1-Róża Chrystusowa


FOTO-LITANIA wdzięczności
„Maryja, jest to Matka Pielgrzymująca
Więc i ja chcę być do innych
z Maryją spiesząca!”


KRÓLOWO,
NIESIEMY CI KORONĘ!
- DAR DLA KRÓLOWEJ


Porządek Mszy świętych.
Msze św. w języku polskim:

Niedziele i uroczystości - godz. 11.00
Pierwszy piątek miesiąca - godz. 19.30
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 9.30

Msze św. w języku francuskim:
Niedziele i uroczystości - 9.45
Każdego 13-go dnia miesiąca - godz. 20.00
Adres :
Polska Misja Katolicka w Strasburgu
ks. Ryszard Górski
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes 9, Rue du Hohwald
67000 Strasbourg
Dojazd: TRAM: B i F Laiterie
Tel: 03.88.32.31.60

Mission Catholique Polonaise de Strasbourg
Wróć do spisu treści