Szensztat-Pielgrzymująca MTA - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
Mission Catholique Polonaise de Strasbourg
Przejdź do treści

Szensztat-Pielgrzymująca MTA

Maryjność PMK

Szensztat
to Ruch Katolicki
którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa w charakterystyczny sposób.  Ruch ma na celu ponownie połączyć wiarę z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi. Jest wspólnotą międzynarodową obecną na wszystkich kontynentach, a jego członkowie to osoby duchowne i świeckie o przeróżnych powołaniach.
Czym jest Ruch Szensztacki?
 
Szensztat - to Ruch Katolicki, którego celem jest wypełnianie Ewangelii Jezusa Chrystusa zgodnie z charyzmatem całego Dzieła. Jego historia i przyniesione owoce dowodzą temu, że powstał on ze szczególnej inicjatywy Boga.
Aby zrozumieć Szensztat, należy uwzględnić, że jest to:
 
·         Ruch odnowy,
 
·         Miejsce łaski,
 
·         i oryginalna duchowość w Kościele.
 
    
 
Jako ruch odnowy Szensztat działa, aby pomóc w odnawianiu Kościóła
i społeczeństwa w duchu Ewangelii. Zadaniem, misją i powołaniem Ruchu Szensztackiego jest łączenie wiary z życiem codziennym, w szczególności poprzez głęboką miłość do Maryi – Matki Jezusa.
 
 
Międzynarodowy Ruch Szensztacki jest obecny na wszystkich kontynentach,
a jego członkowie są przedstawicielami różnych stanów (małżeństwa, rodziny, siostry, księża, młodzież, dzieci itp.). Wszystkie wspólnoty stanowią jedną duchową rodzinę, która składa się z wielu wspólnot tworzących Rodzinę Szensztacką.
 
Jako miejsce łaski, Szensztat wpłynął na życie milionów ludzi.
 
 
Sanktuarium Szensztackie jest duchowym domem i centrum życia tego ruchu. Poświęcone jest Maryi jako Matce Bożej Trzykroć Przedziwnej i Zwycięskiej Królowej z Szensztat.
Poza Prasanktuarium (pierwszym, wzorcowym) znajdującym się na terenie Niemiec, istnieje obecnie ponad 200 replik (sanktuariów filialnych) na całym świecie. W nich ludzie gromadzą się na modlitwę i odnowę. W nich szukają inspiracji do przemiany życia i osobistej odnowy. Dzięki temu źródłu łask od 1914 roku Szensztat przyczynił się do wzrostu w świętości wielu mężczyzn i kobiet na całym świecie.
 
Specyficzne cechy ruchu sprawiły, że we współczesnych czasach znalazł wielu zwolenników, którym pomaga w pogłębianiu wiary. Nawiązana w przymierzu relacja z Bogiem i Maryją ułatwia tworzenie prawidłowych więzi z bliźnimi. Członkowie Ruchu stając się narzędziami w ręku Boga w ten sposób, naśladują Chrystusa zgodnie z Jego wolą. Szensztat swoją duchowość opiera na wykorzystaniu codzienności, tak by każda sytuacja pomagała w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości.
Nazwa Szensztat pojawiła się już w 1143 roku jako „piękne miejsce”. W średniowieczu (1143) został tu założony klasztor augustianek z bazyliką poświęconą Maryi – Naszej Ukochanej Pani. Dzisiaj pozostałością tego dzieła jest tylko jedna wieża. Do klasztoru należała kaplica cmentarna, pierwszy raz wspomniana w r. 1319. Wiele razy była niszczona, ale zawsze odbudowywana. Była ona poświęcona Świętemu Michałowi Archaniołowi. Od roku 1914 stała się miejscem łask z Szensztatu.

W 1901 r. teren ten przejęli Księża Pallotyni, którzy następnie przenieśli część ich szkoły misyjnej z Ehrenbreinstein do Szensztatu. Na początku roku 1911 zbudowany został nowy dom studiów, dzisiejsza Wyższa Szkoła Teologiczna,
a w 1912 roku wszyscy uczniowie z Ehrenbreinstein zostali przeniesieni do Szensztatu. Wraz z powołaniem ojca Józefa Kentenicha na stanowisko ojca duchownego, rozpoczyna się nowy rozdział
w historii Szensztatu.
Swoją ideę przewodnią w wychowaniu młodych zawarł on w słowach: „Pod opieką Maryi chcemy się uczyć kształtowania w sobie mocnych, wolnych, kapłańskich charakterów.” Powstaje Związek Misyjny, następnie Kongregacja Mariańska i w końcu Szensztat, jako miejsce łask i Ruch Apostolski.
Niektórzy pytają, czy w Szensztacie objawiła się Matka Boża. Nie objawiła się Ona, jak w Lourdes czy Fatimie. Lecz Ojciec Kentenich – w wierze w Bożą Opatrzność i poprzez obserwowanie Bożego działania w znakach czasu – rozpoznał wolę Matki Bożej, powstania tutaj miejsca łask.
 
18-go października 1914 r. w odnowionej kaplicy św. Michała wygłosił Ojciec Kentenich ważny wykład, nazwany później Aktem Założycielskim Szensztatu. W nim przedstawił młodym członkom Kongregacji Mariańskiej swoje pełne wiary przekonanie, że Matka Boża chce przekształcić tę kapliczkę w miejsce łask i kaplicę pielgrzymkową i zawrzeć ze wszystkimi Przymierze Miłości.
Historia Obrazu
 
Szensztat nie posiadał obrazu Maryi aż do kwietnia 1915, kiedy to jeden z nauczycieli w szkole, o. Huggle, ofiarował uczniom litograf Madonny z Dzieciątkiem w ośmiokątnej ramie. O. Huggle znał ich potrzebę znalezienia właściwego wizerunku, dlatego kiedy zobaczył ten obraz w sklepie (antykwariacie), zakupił go za 23 marki i podarował chłopcom.
Obraz został umieszczony w Sanktuarium 19 Kwietnia 1915, krótko po tym wydarzeniu nadano mu tytuł „Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej”. Obraz ten był bardzo powszechny w tamtym okresie, znany pod nazwą Refugium Peccatorum (Ucieczka grzeszników). Został namalowany przez Luigiego Crosio (1835-1915), portrecisty z Turynu, we Włoszech. Zanim obraz zaczął kojarzyć się z Szensztat cieszył się umiarkowaną popularnością w Irlandii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. W 1960 roku, oryginalny obraz (prototyp dla wszystkich wydruków) oraz prawa autorskie zostały zakupione przez Szensztat.

Ojciec Założyciel
 
Założycielem Dzieła Szensztackiego jest ojciec Józef Kentenich.
Urodził się 16 listopada 1885 roku w Gymnich koło Kolonii. 8 lipca 1910 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Tworzenie Dzieła rozpoczął tuż po tym, jak jesienią 1912 roku mianowano go ojcem duchownym w gimnazjum w Szensztacie. W trakcie prześladowań Ruchu ze strony dyktatury narodowo – socjalistycznej został 20 stycznia 1941 roku aresztowany, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po drugiej wojnie światowej odbył kilka podróży do Afryki, Ameryki Południowej i Północnej zakładając tam i umacniając Ruch Szensztacki. Od 1951 do 1965 roku posłuszny wskazaniom kościelnego autorytetu przebywał w Milwaukee (USA).
15 września 1968 roku, w święto Matki Bożej Bolesnej, bezpośrednio po odprawieniu Mszy św. w kościele Trójcy Świętej na Górze Szensztat wezwany został przez Boga do wieczności. Do końca swojego ziemskiego życia wypełniał niestrudzenie zadania Założyciela.
Swoim słowem głosił przede wszystkim orędzie o Bogu, który jest miłosiernym Ojcem i wskazywał wszystkim wspaniały wzór Maryi, Matki i Wychowawczyni „nowego człowieka w nowej społeczności”.

Pielgrzymująca MTA
 
To duszpasterska inicjatywa Ruchu Szensztackiego, która jest jedną z wielu form nowej ewangelizacji, polegającą na pielgrzymowaniu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w małym, przenośnym obrazie. Apostolat zrodził się w Brazylii w 1950 roku z potrzeby serca Sługi Bożego Jana Luisa Pozzobon (1904-1985), ojca rodziny i diakona. Inspirowany duchowością Ruchu Szensztackiego oraz nauczaniem jego założyciela Ojca Józefa Kentenicha, pragnął ożywić religijne życie parafii oraz rodzin zwłaszcza przez kontakt z szensztackim sanktuarium.

Matka Boża w Pielgrzymującym Sanktuarium /obraz w kształcie kapliczki /, raz w miesiącu nawiedza domy w kręgu 10-15 rodzin, pozostając w nich przez kilka dni. Jej obecność, jako Matki i Wychowawczyni, zachęca do wspólnej modlitwy, wyciszenia sporów, waśni, nieporozumień, znalezienia czasu dla siebie, rodziny, znajomych, oraz naśladowania Jej postawy i odkrywania Boga w codziennym życiu.
 
Apostolat znany jest na całym świecie, miliony rodzin przyjmują Maryję w swoich domach. Obecnie Apostolat jest już w 95 krajach świata. Matka Boża „odwiedza” w każdym miesiącu ok. 5 milionów rodzin.
 
W Polsce istnieje ponad 2000 kręgów, w Niemczech 5500, w naszych Polskich Misjach Katolickich w Niemczech mamy 500 kręgów. Także w Rosji, aż po Ural jest 65. Najwięcej kręgów spotykamy w Brazylii, ojczyźnie Jana Pozzobona, ponad 200 tysięcy. Każdy może zaprosić do siebie Matkę Bożą Pielgrzymującą i stać się Jej apostołem. Zainteresowani mogą zawsze się zwrócić z pytaniami...
 
 

Projekt Apostolatu w PMK na Niemcy, Francję, Szwajcarię, Białoruś, na Słowację... koordynuje:    
Siostra M. Elwira Kędzia
Provinzhaus Marienland,
Berg Schönstatt 9, 56179 Vallendar
Telefon: +4926165061109
Email: kontakt@pielgrzymujace-sanktuarium.de
Informacją chętnie służy także:
Maciej Kłobuchowski
Email: mac.klobu@josef-engling.eu
Wiersz dla Ojca Kentechicha

 
Ojcze Józefie, gdy byleś małym chłopcem,
mama twoja ofiarowała Ciebie MTA,
 i ONA cale życie z miłością o Ciebie dba.

Dałeś jej swoją miłość wielką,
 a ONA na młodych chłopców w Szensztat
przelała swoją dobroć niezmierną.
 
"Stworzyłeś" w małym miasteczku dzieło tak ogromne,
a ono na całym świecie miłością serc ludzkich stało się wonne.
 
Dzięki Tobie, Ojcze Józefie,
mamy rodzinę czystych serc tak przepiękną
 i wspólnie idziemy drogą do Boga z Jezusem w sercu, z Maryją u boku,
by świat stał się polaną źródeł wiary niewyschniętą.

 
Pforzheim 17.01.2018 Maciej Kłobuchowski

NOS CUM PROLE PIA
- BENEDICAT VIRGO MARIA!

NIECH NAS Z SWYM DZIECIĄTKIEM
- BŁOGOSŁAWI PANNA MARYJA!

OFERTY APOSTOLATU PIELGRZYMUJĄCEJ MTA W PMK :
Rozmowy z s.M. Elwirą
  • Trwa miesiąc Maryjny
Film Dokumentalny
  • Szensztat
POWOŁANIE
Świadectwo Siostry M. Elwiry Kędzia


"Poniedziałki" - INFORMACJA:
Odtąd nasze poniedziałkowe impulsy będą się pojawiały
 
co dwa tygodnie, byśmy mieli więcej czasu na przepracowanie:
 II i IV poniedziałek. Owocnej, radosnej pracy!        
Bóg działa nieustannie...  
Kochani!
Kochana Rodzino Szensztacka!
Na progu miesiąca Przymierza i Różańca pozdrawiam Was serdecznie z Szensztatu,
i z radością przesyłam nasz kolejny impuls, "kolejny krok".
Niech to małe zatrzymanie pomoże nam przede wszystkim w naszym własnym życiu
dostrzec nieustanne działanie Dobrego Boga.
Zgodnie z zapowiedzią - załączam ogłoszenie naszego
wakacyjnego konkkursu :) Zwycięscom - GRATULUJEMY!
Każdemu i każdej z Was życzę odkrycia na nowo głębi i piękna modlitwy różańcowej
i jednoczę się z Wami w modlitwie - s. M. Elwira.
Uwaga! Pragnę przypomnieć, że nasza inicjatywa wysyłania impulsów - jest zupełnie dobrowolna.
              Gdyby ktoś chciał jeszcze do tej grupy dołączyć - zawsze jest to możliwe.
I podobnie - jeżeli ktoś nie życzy sobie ich otrzymywać - bardzo proszę mi szczerze napisać,
to bez problemu - wyłączę adres z listy. Dziękuję.
s. M. Elwira

Ogłoszenie wakacyjnego konkursu 15.09.2020:

Impuls 14 -W poniedziałek...
- Bóg działa nieustannie
Impuls 13 -W poniedziałek...
- Miłująca ręka Opatrzności Bożej
Impuls 12 -W poniedziałek...
- Miłość Boża w stworzeniu
Impuls 11 -W poniedziałek...
- Cechy Bożej miłości
Impuls 10 -W poniedziałek...
- Wielka tajemnica miłości
Impuls 9 -W poniedziałek rano...
- Nasza więź z Bogiem
Impuls 8 -W poniedziałek rano...
- Jakich ludzi potrzebuje świat?
Impuls 7 -W poniedziałek rano...
- Propozycja dla każdego
Impuls 6 -W poniedziałek rano...
- Bóg czeka na naszą współpracę
Impuls 5 -W poniedziałek rano...
- Milczcie, ujrzałem Boga w człowieku!
Impuls 4 -W poniedziałek rano...
- Być mistrzem życia!
Impuls 3 -W poniedziałek rano...
- Wielki Tydzień - z Maryją

Impuls 2 -W poniedziałek rano...
- Świętość siedmiu dni tygodnia

Impuls 1 -W poniedziałek rano...
- Ratunek dla świata - świętość.

W trudnej godzinie!

Schönstatt 2020. Numer specjalny. Nr 3 (95)

ROK 2020 – 100 LAT SZENSZTACKIEGO RUCHU KOBIET
Kwiaty wdzięczności na drodze wiary...
Comiesięczne impulsy dla Kobiet.
Jako pomoc i podpowiedź służy załączany „KLUCZ”

Klucz do owocności impulsu…     
Królowo Wniebowzięta!
- Kieruj nasze myśli i serca ku Niebu
- Ucz nas Niebo budować w nas i w okół nas...

Kochane Kobiety,

gdy zaczynałam redagować ten impuls, nie zdawałam sobie sprawy,
że jego przesłanie stanie się tak aktualne do czasu, na jaki on został przeznaczony...
(czas "koronawirusa", sytuacja na Białorusi, to, czego doświadczamy w naszej Ojczyźnie,
jak i to co obserwujemy w mediach odnośnie naszego Założyciela i Szensztatu...)
Jest to dla mnie kolejnym potwierdzeniem, że Dobry Bóg wszystko trzyma w Swoim ręku
i przez Maryję bezpiecznie nas prowadzi przez wszystkie burze, gdy tylko nie wyrywamy Mu naszej ręki...
Wówczas, na wzór Maryi, nasze życie staje się owocne i pożyteczne we wszystkich okolicznościach życia.
Ofiarujmy świadomie nasze modlitwy, dążenia i też cierpienia - w tych konkretnych intencjach...

W duchowej jedności i z wdzięcznością za wszelkie Wasze starania
i małe zwycięstwa w pracy nad sobą, które są bardzo istotne - nie tylko dla nas samych!
 
oraz z darem modlitwy s.M.Elwira.
Impuls 9 - Wrzos
Impuls 7/8 - Maki
Impuls 6 - Chabry
Impuls 5 - Lilia wodna
Impuls 4 - Stokrotki
Impuls 3 - Fiołki
Impuls 2 - Przebiśniegi
Impuls 1 - Róża Chrystusowa
"Skupienie"
Kochane Kobiety,

każdą z Was pozdrawiam serdecznie, majowo...
Zgodnie z zapowiedzią i serdeczną zachętą :-) przesyłam Wam opracowane materiały, jako propozycję na osobiste odprawienie skupienia.
Naturalnie, łączę się z Wami i życzę Wam Bożego światła i radości - szczególnie tym, które podejmą próbę tego skupienia.
Załączam też link do naszej międzynarodowej strony Sióstr, gdzie znajdziecie moją "świeżą" rozmowę :), bo to też o Was...


Załączam również link do piosenki maryjnej, którą na to skupienie chcę Wam zadedykować.


Maryja - moimi słowami - zwycięsko przechodząca przez pustynię dzisiejszego czasu...

Z darem modlitwy i w duchowej jedności  s.M.Elwira

"Skupienie -  Kobiet 2020"

KRÓLOWO, NIESIEMY CI KORONĘ!
- DAR DLA KRÓLOWEJ


Porządek Mszy świętych.
Msze św. w języku polskim:

Niedziele i uroczystości - godz. 11.00
Pierwszy piątek miesiąca - godz. 19.30
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 9.30

Msze św. w języku francuskim:
Niedziele i uroczystości - 9.45
Każdego 13-go dnia miesiąca - godz. 20.00
Adres :
Polska Misja Katolicka w Strasburgu
ks. Ryszard Górski
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes 9, Rue du Hohwald
67000 Strasbourg
Dojazd: TRAM: B i F Laiterie
Tel: 03.88.32.31.60
Mission Catholique Polonaise de Strasbourg
Wróć do spisu treści