Strona Główna Polskiej Misji Katolickiej - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści
Strona Główna
Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego
Czas do narodzin dziecka
od 8 do 10 grudnia 2023
które wygłosi ks. Tadeusz Kaczmarek, kapłan diecezji koszalińskiej, który od 2003 roku pełni posługę duszpasterską w Rosji w obwodzie królewieckim...
26 września w ośrodku diecezjalnym (27, rue des Juifs) w Strasburgu odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych narodowości z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy...
Przypominam, że od września w każdy piątek od 18.30 do 20.00 jest do Waszej dyspozycji Brat Benedikt Drevojanek, ze Wspólnoty Jerozolimskiej.
Jest możliwość! Korzystajcie z tej okazji.

* Video *

W  każdy czwartek na naszej stronie internetowej
NIEPOWTARZALNE KWIATOWE DEKORACJE NIEDZIELNE
W ARCHIWUM
Serdecznie dziękujemy parafianom Polskiej Misji Katolickiej w Strasburgu oraz parafii francuskiej Matki Bożej z Lourdes, za pomoc w organizacji konwoju humanitarnego przeprowadzonego przez Organizacje Promo Ukraina / Vélos du cœur / Ukraine is Europe do Ukrainy poprzez złożoną ofiarę w wysokości 647€. Podróż trwała od 17 października do 5 listopada. Dziękujemy również za ofiarowane dla dzieci przybory szkolne.
Na Ukrainę zostały przekazane dwie karetki pogotowia do Kharkowa.
Szczególnie teraz, gdy Ukraina bardzo potrzebuje „światła i ciepła”, wasze wsparcie ogrzewa i oświetla!
POMOC DLA UKRAINY
POMOC DLA UKRAINY
POMOC DLA UKRAINY
POMOC DLA UKRAINY
POMOC DLA UKRAINY
Niech Pan Bóg wynagrodzi obficie każdego z was!
Niech pokój zawsze będzie w waszych sercach, domach oraz w waszej i naszej Ojczyźnie!

Liliia Bukhalova
(Stowarzyszenie Ukraine is Europe)
PRZEŻYJ CZAS ZE ŚWIĘTĄ SIOSTRĄ FAUSTYNĄ KOWALSKĄ
5  października 1938 - dzień  narodzin  dla  nieba  św.  Siostry  Faustyny  Kowalskiej
Co  tydzień  1  z  119  odcinków         
Dziękujemy - Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie - Najazd kursorem na zdjęcie uruchamia funkcje  " przejdź dalej ".
–  odc.  113  –
Dzienniczek św. Siostry Faustyny
– Wniebowstąpienie i rozesłanie


„O Panie, pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, przyjmować na siebie cięższe i mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (...)
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
(...) Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój”
(Dz. 163)Drodzy parafianie!
Nadal aktualne jest wsparcie duchowe i materialne dla Ukrainy.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie
w zakładce „Archiwum” pod tytułem: „Pomoc dla Ukrainy”.
 
Pragnę Wam podziękować za Wasze modlitwy, za darowizny rzeczowe (szczególnie leki) oraz darowizny finansowe. Podczas pobytu na wakacjach przekazałem 250€ na ręce kapłana pracującego w Ukrainie i zajmującego się pomocą tym, którzy dotknięci są wojną oraz 250€ za pośrednictwem „Caritas Polska” w diecezji tarnowskiej, która regularnie wysyła do Ukrainy transporty żywnościowe oraz pomaga finansowo. W sumie z naszej parafii polskiej i francuskiej przekazano 1825€.  
 
Dziękuję tym parafianom, którzy przyjęli lub przyjmują osoby z Ukrainy, które potrzebują pomocy.

ks. Ryszard Górski


Serdeczne podziękowanie
Pani Monice Brewczak
za zgodę na umieszczenie
utworu na naszej stronie internetowej.


Wykonawca: Zespół Wokalny Soul Sanok

Film powstał ku pamięci Żołnierzy Niezłomnych z Powiatu Sanockiego, Powiatu Jasielskiego i Powiatu Brzozowskiego.

ADORACJA Z NIEPOKALANOWA

Gwiazda Niepokalanej, Światowe Centrum Modlitwy o Pokój,
Niepokalanów transmisja adoracji na żywo
The Star of the Immaculate, World Centre of Prayer for Peace
Niepokalanów live streaming
L'étoile de l'Immaculée, Centre mondial de prière pour la paix
Niepokalanów en direct
Der Stern der Unbefleckten, Weltzentrum des Friedensgebetes
Niepokalanów Live-Streaming


CREATED BY  M. KŁOBUCHOWSKI
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Wróć do spisu treści