Nasz kościół poświęcony jest Matce Bożej z Lourdes - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Nasz kościół poświęcony jest Matce Bożej z Lourdes

Maryjność PMK

Nasz kościół poświęcony jest
Matce Bożej z Lourdes.
Symbolem tego jest widoczna po prawej stronie głównego ołtarza rzeźba Maryi rozmawiającej z Bernadettą. Dzieło to, jak również umieszczoną na głównej ścianie prezbiterium postać Chrystusa Zmartwychwstałego, wykonał artysta Jean CATTANT.

Każdego roku w lutym odbywa się odpust ku czci Matki Bożej z Lourdes, poprzedzony nowenną ku Jej czci. W tym dniu wspólnota polska przygotowuje obiad parafialny, z którego dochód przeznaczony jest na potrzeby parafii.


W dniu 9 grudnia 2007 r. miała miejsce inauguracja Jubileuszu 150-lecia objawień Matki Bożej z Lourdes. Była ona połączona z wmurowaniem tablicy pamiątkowej ku czci papieża św. Jana Pawła II. Uroczystej Mszy św. francusko-polskiej przewodniczył ks. Infułat Stanisław Jeż, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji.   
Obecność tej tablicy w kościele, w którym Polacy gromadzą się od 1989 roku, jest wyrazem wdzięczności Bogu za dar Wielkiego Papieża, którego pontyfikat wpisał się mocno w życie wielu z nas. Ta wdzięczność jest także znakiem pamięci naszego serca oraz wezwaniem do realizacji nauczania św. Jana Pawła II.

W związku z tymi dwoma wydarzeniami w kościele oraz w dolnej sali odbyły się trzy wystawy: jedna poświęcona objawieniom w Lourdes, druga nawiązująca do orędzia św. Jana Pawła II („Nie lękajcie się”) oraz trzecia, poświęcona nauczaniu św. Jana Pawła II w kontekście jego orędzia przekazanego światu podczas pielgrzymek do Lourdes.


W ramach tego jubileuszowego roku, w dniach 10-13 kwietnia 2008 r., odbyła się pielgrzymka do Lourdes razem ze wspólnotą z Miluzy.
Jubileusz zakończył się 7 grudnia 2008 r. Mszą św. francusko-polską.
W 2015 roku nasza parafia odbyła pielgrzymkę do Lourdes, a także do La Salette i Rocamadour, wraz z żołnierzami pełniącymi służbę w Eurokorpusie.
W dniu 14 października 2017 roku zakończyliśmy obchody związane z 50-leciem konsekracji kościoła Matki Bożej z Lourdes. Wydarzenie to zostało wyeksponowane podczas różnych uroczystości. Dzięki zrealizowanemu filmowi udało nam się ocalić od zapomnienia pewne karty historii naszych wspólnot i wzajemnej współpracy. Zwieńczeniem obchodów było odsłonięcie tablicy upamiętniającej ten jubileusz.
W czasie objawień w Lourdes Matka Boża prowadzi do wiary nie tylko Bernadetę, ale wszystkich tych, którzy tu przybywają - przez wypowiedziane słowa, przez cudowną wodę, przez gesty i znaki pokutne.
Pierwszym gestem wykonanym przez Maryję i powtórzonym przez Bernadetę jest znak Krzyża Świętego. Matka Boża uczy nas przez Bernadetę, jak należy się żegnać. Kreśląc pobożnie na sobie ten znak, wyznajemy i składamy dziękczynienie Bogu Ojcu, który nas stworzył, Synowi, który nas zbawił, i Duchowi Świętemu, który nas oświeca i uświęca. Jak przypomina papież Benedykt XVI: „W znaku krzyża zawarta jest synteza naszej wiary”.
11 lutego obchodzimy liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (święto patronalne naszej parafii). Na ten sam dzień, w 75. rocznicę objawień fatimskich (13 maja 1992 r.), św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Chorego. Cudowna woda z Groty Massabielskiej uzdrowiła nie tylko tysiące chorych na ciele, ale też miliony chorych na duszy.
Główne przesłanie, jakie Maryja przekazała światu za pośrednictwem Bernadety było wezwanie do nawrócenia, pokuty i modlitwy w intencji nawrócenia grzeszników. Tradycją naszych świąt patronalnych stało się, że po zakończonej Mszy św. jej uczestnicy podchodzą do figury Matki Bożej z Lourdes, przed którą znajduje się woda przywieziona ze źródełka, które wytrysnęło podczas objawień św. Bernadecie Soubirous. Tą wodą, która nadal obficie wypływa ze źródła w Grocie Massabielskiej, czynimy tego dnia znak krzyża, jako wyraz naszej wiary i gotowości do nawrócenia, pokuty i przemiany życia.

Historia obchodów Święta patronalnego w parafii Matki Bożej z Lourdes.
06.02.2005 r. ks. Etienne Uberalle, wikariusz biskupi w Strasburgu
12.02.2006 r. ks. Stanisław Kupczak, były proboszcz parafii Matki Bożej z Lourdes, obecnie proboszcz parafii św. Floriana w Cronenbourgu-Strasburgu
11.02.2007 r.  ks. Zdzisław Karon, były proboszcz parafii Matki Bożej z Lourdes,  proboszcz parafii francuskiej w Heiteren

10.02.2008 r.  Mgr Christian Gawron, wicerektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji  Jubileusz 150-lecia objawień w Lourdes


02.02.2009 r. Mgr Aldo Giordano, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy   Rok Świętej Bernadetty Soubirous
14.02.2010 r. ks. Zdzislaw Karon, były proboszcz parafii Matki Bożej z Lourdes, proboszcz parafii francuskiej w Heiteren. Dziękczynienie Bogu za 20 lat obecności naszej polskiej wspólnoty w parafii Matki Bożej z Lourdes. Podkreśliliśmy rok kapłański obchodzony w Kościele poprzez modlitwę za kapłanów pracujących w parafii francuskiej oraz w Polskiej Misji Katolickiej w Strasburgu.

13.02.2011 r. ks. Etienne Uberalle proboszcz parafii francuskiej Saint Pierre le Vieux
19.02.2012 r. ks. Sławomir Głodzik, dawny misjonarz w Afryce, obecnie kapłan Polskiej Misji Katolickiej we Francji
 

 10.02.2013 r. ks. Bogusław Białek, proboszcz w Holtzheim, Eckbolsheim, Wolfisheim i Hangenbieten Akcent został położony na obchodzony „Rok Wiary”
09.02.2014 r. Mszy św. przewodniczył Vincent Dolmann, biskup pomocniczy Strasburga, który wygłosił homilię.
08.02.2015 r. Mgr Paolo Rudelli, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Podczas Mszy św. odpustowej odbyła się instalacja relikwii św. Jana Pawła II oraz zaznaczyliśmy 25. rocznicę obecności wspólnoty polskiej w parafii Matki Bożej z Lourdes
07.02.2016 r. ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji
05.02.2017 r. ks. Wiesław Gronowicz, kapelan Kombatantów Polskich we Francji oraz proboszcz polskiej wspólnoty w Troyes  
11.02.2018 r. Mgr Paolo Rudelli, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy. Podczas Mszy św. odpustowej zaakcentowaliśmy jubileusz 160-lecia objawień w Lourdes oraz 50. rocznicy konsekracji naszego kościoła
10.02.2019 r. ks. Szczepan Maziarz, wicerektor Seminarium Duchownego „Redemptoris Mater” Podczas tego święta podkreśliliśmy 175. rocznicę narodzin św. Bernadety oraz 140. rocznicę jej śmierci.
09.02.2020 r. Ks. Zdzisław Karon proboszcz wspólnoty parafii w « Pays de Brisach » i dziekan okręgu duszpasterskiego Colmar-Plaine  Podczas Mszy św. odpustowej obchodziliśmy 30. rocznicę obecności wspólnoty polskiej w kościele Matki Bożej z Lourdes

CREATED BY  M. KŁOBUCHOWSKI
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Wróć do spisu treści