Biuletyn parafialny - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Biuletyn parafialny

Biuletyn informacyjny
Drodzy parafianie

Rok duszpasterski, który rozpoczęliśmy we wrześniu 2020 r., był dla nas wszystkich wielką
niewiadomą z powodu pandemii. Był to trudny czas, kiedy kościoły zostały zamknięte, a
potem nasz udział w liturgii ograniczały różne przepisy sanitarne. Czas pandemii wymagał od
nas odpowiedzialności i solidarności. Każdego z nas uczył pokory. Czy nauczyliśmy się
czegoś w tym czasie? Czy zrodziła się ufność serca i głębsze pragnienie bycia blisko Boga?
Czy pogłębiły się więzi małżeńskie, rodzinne i wspólnotowe? Jak ten czas wpłynął na moją
duchowość i doświadczenie wiary? To pokaże życie. Stale stajemy bowiem w obliczu nowych
niewiadomych, niepewności, a czasem niepokoju o przyszłość naszą, naszej rodziny, Kościoła
i społeczności, w której żyjemy. Parafia i ten kościół, w którym się spotykamy, jest miejscem,
które czeka na każdego i pragnie każdemu dać nadzieję i siłę, aby mógł kontynuować swoją
pielgrzymkę życia i wiary. W tym trudnym czasie potrzebujemy siebie nawzajem,
potrzebujemy wspólnoty. Musimy dbać o to, by się wzajemnie wspierać, a nie osłabiać przez
złe słowa czy pomówienia, by wlewać w serca nadzieję, a nie strach i niepewność, bo lęk
odbiera człowiekowi wiarę i pokój, by "zło dobrem zwyciężać" (św. Paweł), a rodziny i
wspólnotę budować na miłości i prawdzie...
Ks. Ryszard
<
>
Msze św. w języku polskim:

Niedziele i uroczystości - godz. 11.00
Pierwszy piątek miesiąca - godz. 19.30
Adoracja-godz.19.00
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 9.30
Msze św. w języku francuskim:
Niedziele i uroczystości - 9.45
Każdego 13-go dnia miesiąca - godz. 20.00
Polska Misja Katolicka w Strasburgu
ks. Ryszard Górski
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes
9, Rue du Hohwald 67000 Strasbourg
Tel: 03.88.32.31.60

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Porządek Mszy świętych
Adres
Wróć do spisu treści