Biuletyn parafialny - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Biuletyn parafialny

Biuletyn  informacyjny  01.11.2021 - 13.02.2022
Drodzy parafianie,

 
„Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary… Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili” (List do Hebrajczyków).

 
 
Na początku chciałbym odnieść się do obecnej sytuacji Kościoła, który przeżywa kryzys w sferze moralności seksualnej, po szokujących doniesieniach o nadużyciach, popełnianych przez duchownych w stosunku do nieletnich. Skala nadużyć zmartwiła bardzo zarówno nas, współbraci kapłanów, jak i wszystkich wiernych świeckich i spowodowała, że niektórzy z nich poddali w wątpliwość swoją wiarę i stracili zaufanie do Kościoła. W tej sytuacji Kościół nie szuka usprawiedliwienia, ale - jak to już wielokrotnie czynił - przeprasza za grzechy biskupów, kapłanów i pracowników instytucji kościelnych oraz pragnie, na miarę swoich możliwości, zadośćuczynić za nie Bogu i ofiarom tych nadużyć....

Ks. Ryszard
<
>
Msze św. w języku polskim:

Niedziele i uroczystości - godz. 11.00
Pierwszy piątek miesiąca - godz. 19.30
Adoracja-godz.19.00
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 9.30
Msze św. w języku francuskim:
Niedziele i uroczystości - 9.45
Każdego 13-go dnia miesiąca - godz. 20.00
Polska Misja Katolicka w Strasburgu
ks. Ryszard Górski
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes
9, Rue du Hohwald 67000 Strasbourg
Tel: 03.88.32.31.60

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Porządek Mszy świętych
Adres
Wróć do spisu treści