Rozważania Biblijne do Czytań Niedzielnych - Marzenna Szeszko - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Rozważania Biblijne do Czytań Niedzielnych - Marzenna Szeszko

XVII Niedziela zwykła- 25 lipca 2021
Pierwsze czytanie  -  z drugiej ksiegi Krolewskiej  4, 42-44

Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleb z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: «Podaj ludziom i niech jedzą!» Lecz sługa jego odrzekł: «Jakże to rozdzielę między stu ludzi?» A on odpowiedział: «Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki». Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - według słowa Pańskiego.
-       Mężem Bożym jest tu prorok Elizeusz, zyjacy w krolestwie Polnocnym, miedzy 850 i 800 rokiem przed nasza  era. Wiekszosc jego zycia jest opisana w drugiej ksiedze krolewskiej. Elizeusz byl nastepca i « synem duchowym » proroka Eliasza. Autorzy biblijni przypisuja obu prorokom te same zdolnosci i dary nadprzyrodzone.  Dwa wieki przed narodzeniem Jezusa, Syrach pisze:
·         “Gdy Eliasza zakrył wir powietrzny, Elizeusz został napełniony jego duchem. Za dni swoich nie lękał się [żadnego] władcy i nikt nie osiągnął nad nim przewagi. Nic nie było zbyt wielkie dla niego i w grobowym spoczynku ciało jego prorokowało. Za życia czynił cuda i przy śmierci jego działy się rzeczy przedziwne.” (Syr 48, 12-14)
-       Elizeusz nie napisal zadnej ksiegi ale jego ”pelne ognia” wypowiedzi, zostawily zywe slady w pamieci narodu wybranego. Uznano go za “meza Bozego”. Znany byl z wolnosci slowa i bezposredniego stylu.
·         “Jozafat zaś powiedział: «On ma słowo Pańskie». Więc król izraelski, Jozafat, i król Edomu poszli do niego. “ (2 Krl 3,12)
-       Elizeusz czesto przestrzegal przed idolatria, ktorej ciagle ulegali rozni czlonkowie narodu wybranego. Poruszal tez tematy polityczne, szczegolnie wtedy gdy krol nie przestrzegal zasad Przymierza. Ktoregos dnia, pod nieobecnosc panujacego wowczas krola Achaziasza, namascil nowego krola Jehu, syna Jozafata, wnuka Nimsziego.
-       Elizeusz byl jednak najbardziej znany z czynienia cudow.
·         “Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój górny, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda». Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Zawołaj tę Szunemitkę!» Zawołał ją i stanęła przed nim. Rzekł do niego: «Proszę, powiedz jej: Oto podjęłaś dla nas te wszystkie starania. Co można uczynić dla ciebie? Czy można przemówić słowo za tobą do króla lub do dowódcy wojska?» Odpowiedziała: «Ja mieszkam pośród swego ludu». Mówił dalej: «Co więc można uczynić dla niej?» Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna». Odpowiedziała: «Ach, <mężu Boży>, panie mój! Nie oszukuj służebnicy twojej!» (2 Krl 4,8-16)
·         Uzdrowienie syryjskiego generala Naamana ( 2 Krl 5)
·         “Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, uderzył wody, <lecz one się nie rozdzieliły>. Wtedy rzekł: «Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? » I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem. « (2 Krl 2,14)
·         “Mieszkańcy miasta mówili do Elizeusza: «Patrz! Położenie miasta jest miłe, jak ty, panie mój, widzisz, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów». On zaś rzekł: «Przynieście mi nową misę i włóżcie w nią soli!» I przynieśli mu. Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: «Tak mówi Pan: Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność». Wody więc zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy - według słowa, które wypowiedział Elizeusz. «  (2 Krl 2,19)
·         Pewna kobieta spośród żon uczniów proroków wołała do Elizeusza tymi słowami: «Twój sługa a mój mąż umarł. A ty wiesz, że twój sługa bał się Pana. Lecz lichwiarz przyszedł, aby zabrać sobie dwoje moich dzieci na niewolników». Elizeusz zaś rzekł do niej: «Co mógłbym uczynić dla ciebie? Wskaż mi, co posiadasz w mieszkaniu?» Odpowiedziała: «Służebnica twoja nie posiada niczego w mieszkaniu poza garncem oliwy». On zaś rzekł: «Idź, pożycz sobie z zewnątrz naczynia od wszystkich sąsiadów twoich, naczynia puste, i to nie mało. Następnie wrócisz, zamkniesz drzwi za sobą i za synami i będziesz nalewała do tych wszystkich naczyń, a wypełnione odstawisz». Odeszła więc od niego <i postąpiła w ten sposób>. Następnie zamknęła drzwi za sobą i za swoimi synami. Ci jej donosili naczynia, a ona nalewała. Kiedy wypełniły się naczynia, rzekła do syna swego: «Przynieś mi jeszcze naczynie!» Odpowiedział jej: «Już nie ma naczyń». Wtedy oliwa przestała płynąć. Poszła więc kobieta oznajmić mężowi Bożemu, który powiedział: «Idź, sprzedaj oliwę, zwróć twój dług, z reszty zaś żyjcie ty i twoi synowie!»  ( 2 Krl 4,1-7)
-       W czytanym dzis fragmencie ksiegi Krolewskiej, Elizeusz zapowiada, ze Bog rozmnozy chleby jeczmienne i zboze. Jego obietnica sprawdza sie. Dzieje sie to w czasach, gdy w owczesnym Krolestwie Izraela, po czasie suszy i nieurodzaju, zapanowal glod…
Wszystkie opisy cudow, czy to w Starym czy w Nowym Testamencie, zawieraja cztery elementy:
1.    Realna potrzebe pomocy: chorobe, niepelnosprawnosc, glod czy smierc…
2.    Wolny i bezinteresowny gest. I tak w dzisiejszym czytaniu, gdy panuje susza i glod, ktos ofiarowuje czesc swych zbiorow…
3.    Potrzebujacy zwraca sie do kogos, kto uznany jest za “wyslanca Bozego”. W dzisiejszym czytaniu ktos ofiarowuje Elizeuszowi, jako wyslancowi Boga, chleby i zboze przeznaczone na liturgiczna ofiare…
4.    Ten, kto prosi o pomoc wierzy, ze Bog mu pomoze: czasem nawet wbrew oponi innych.
Psalm 145, 10-11; 15-18

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
i święci Twoi niech Cię błogosławią!

aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Oczy wszystkich oczekują Ciebie,
Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę
i wszystko, co żyje, nasycasz do woli

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

-       Pslam ten nalezy do grupy “alfabetycznych”, przypominjacych o tym, ze cale nasze zycie “od A do Z” zanurzone jest w Przymierzu z Bogiem i w Jego troskliwej opiece...
-       Spiewany dzis psalm odbija sie echem od slow z pierwszego czytania.
-       Do dzisiejszych czytan wlaczono tylko szesc z 22 wersetow tego psalmu.
        Psalm 145 jest czescia codziennej, porannej modlitwy narodu wybranego. Kazdy poranek przypomina bowiem, ze nastanie kiedys “Nowy Dzien” – dzien Nowego Przymierza…..Talmud, ktory jest zbiorem nauczania rabbinow z pierwszych wiekow naszej ery, glosi iz ten, kto odmawia psalm 145 trzy razy dziennie, “bedzie mial udzial w zyciu przyszlym”.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje …. aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.”
-       Slowa te podkreslaja wielkosc i chwale Boga oraz wspanialosc Jego krolestwa.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.”
-       Na przestrzeni wiekow narod wybrany stopniowo odkrywal, ze Bog jest dobry i laskawy, zawsze blisko….On, Bog transcendentny i Krol Chwaly  jest blisko czlowieka…jest Krolem innym od ziemskich krolow, jest wszechmocny i dobry: pragnie wylacznie szczescia dla czlowieka….Jego Moc jest Moca Milosci….
·         «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech…». (Wyj 34, 6)
-       Pelne troski i Milosci plany, jakie Bog ma dla czlowieka, dotycza calej ludzkosci i calego dziela stworzenia.    
Drugie czytanie  -  z listu do Efezian  4, 1 - 6
 

A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
 
-       Pawel pisze ten list z wiezienia, prawdopodobnie z Rzymu. Wie juz o nieporozumieniach dotyczacych chrzescijan z jego wspolnoty, z Efezu. Powodow tych nieporozumien jest wiele, a dotycza one przede wszystkim roznic miedzy tymi, ktorzy maja pochodzenie zydowskie i pochodzacymi z poganstwa. Mozliwe, ze istnieje tez ryzyko popadniecia w herezje…
 
Kilka zdan dalej, Pawel pisze : « [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. » (W.14)
 
 
« Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich..” (W.3-6)
 
-       Pawel kladzie nacisk na zachowanie jednosci w postepowaniu i w doktrynie wiary. W swoim nauczaniu, zawsze najpierw mowi o dogmacie wiary i dopiero pozniej, jakby na jego tle, porusza sprawy moralne.  
 
Nieco dalej pisze:
 
“On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.” (Ef 4, 11-13)
 
-       To znaczy, ze cala ludzkosc zjednoczy sie wokol Jezusa Chrystusa i w Nim.
 
 
zachęcam was … abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani,”
 
-       Bog poszukuje “wspolpracownikow”. Powolanie Boze jest propozycja, na ktora czlowiek moze odpowiedziec pozytywnie albo niegatywnie. Bog pozostawia nas zawsze wolnymi, sami mozemy zdecydowac czy chcemy z Nim wspolpracowac.
 
-       W jezyku greckim slowo  “ecclesia” (Kosciol), ma ten sam korzen, co slowo “powolanie”.
 
 
Jesli damy sie przemieniac Duchowi Swietemu to On sprawi, ze dokonywac bedziemy rzeczy, ktore nas zupelnie przerastaja… Bog oczekuje od nas jedynie, bysmy z calych sil pragneli zrealizowania sie Jego planow…
 « Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». (J 13, 35)
Ewangelia  wedlug Jana  6, 1 - 15

Potem Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?» A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać». Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?» Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: «Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę
-       Zbliza sie swieto Paschy i pamiatki wyzwolenia z niewoli egipskiej….wzrastaja oczekiwania Mesjasza… niektorzy niecierpliwia sie, wygladajac Go…inni uslyszawszy o Jezusie oraz o tym, jak uzdrawia ludzi, gromadza sie wokolo Niego i towarzysza Mu wszedzie…
·         Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali.” (W.2)
“Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. “
-       W Galilei, slowo “wzgorze” ma znaczenie symboliczne. Jan z pewnoscia nawiazuje tu do slow Izajasza: “Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win.” (Iz 25,6)
To wlasnie ten tlum, zgromadzonych i spragnionych ludzi, zostanie nakarmiony przez Jezusa… Najpierw Jezus pyta Filipa, jednego z Dwunastu: «Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?»  Jan komentuje te slowa: “mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.”
-       Dla Jana, ktory byl Zydem, slowa “Bog wystawia kogos na probe”, sa przypomnieniem ucieczki z Egiptu i dlugiej, ciezkiej drogi przez pustynie…
·         “Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.” (Pwt 8, 2-3)
        Filip nie od razu zrozumial, ze Jezus odwoluje sie do jego wiary i odpowiedzial czysto po ludzku : «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać».  A Andrzej dodal: «Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Zdrowy rozsądek czy wiara ?
- Slowa Filipa i Andrzeja sa pelne rozsadku. Jednak rozum i zdrowy rozsadek nie zawsze sa dobrymi doradcami….potrzeba bowiem patrzec tez “oczami wiary”…
W dzisiejszym, pierwszym czytaniu, sluga Elizeusza mowil podobnie jak Filip i Andrzej. Tymczasem Jezus, podobnie jak wczesniej Elizeusz, zignorowal te slowa. Powiedzial tylko : «Każcie ludziom usiąść!»
« A w miejscu tym było wiele trawy. »
-       Dlaczego ten szczegol jest wazny dla Jana? Poniewaz w ten sposob nawiazuje do obrazu Mesjasza-Dobrego Pasterza prowadzacego swe owce na soczyste pastwiska…
« Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. «
-       Wszystkie cztery Ewangelie pokazuja te sama dysproporcje miedzy piecioma chlebami i piecioma tysiacami zgromadzonych ludzi.
« Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. »
-       Jan nawiazuje tu do slow z Ostatniej Wieczerzy. Nie wspomina o niej w swej Ewangelii, zastepujac ja opisem umywania Uczniom nog.
«Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat».
-       Mozliwe, ze niektorzy zastanawiaja sie czy to nie Mesjasz tak ich nakarmil…
-       W tradycji zydowskiej, nadejscie Mesjasza mialo byc poprzedzone powrotem proroka Eliasza. Wielu wiec widzialo powiazanie Jezusa z Eliaszem w tym cudownym rozmnozeniu chleba …(Eliasz i wdowa z Sarepty).
Msze św. w języku polskim:

Niedziele i uroczystości - godz. 11.00
Pierwszy piątek miesiąca - godz. 19.30
Adoracja-godz.19.00
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 9.30
Msze św. w języku francuskim:
Niedziele i uroczystości - 9.45
Każdego 13-go dnia miesiąca - godz. 20.00
Polska Misja Katolicka w Strasburgu
ks. Ryszard Górski
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes
9, Rue du Hohwald 67000 Strasbourg
Tel: 03.88.32.31.60

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Porządek Mszy świętych
Adres
Wróć do spisu treści