Rozważania Biblijne do Czytań Niedzielnych - Marzenna Szeszko - Polska Misja Katolicka Strasbourg

STRASBOURG
POLSKA MISJA KATOLICKA
MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Przejdź do treści

Rozważania Biblijne do Czytań Niedzielnych - Marzenna Szeszko

XXXI niedziela zwykła - 31 października 2021
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 1 listopada 2021         
Pierwsze czytanie  -  z ksiegi Powtorzonego Prawa 6, 2-6

Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni życia twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję.

-          Jest to jeden z najwazniejszych tekstow Starego Testamentu.
-          W Bibli chrzescijanskiej, ksiega Powtorzonego Prawa umieszczona jest na poczatku. Tymczasem powstala stosunkowo pozno, bo miedzy siodmym i osmym wiekiem przed nasza era. Jest ona podsumowaniem kilkuwiekowej refleksji o czasach po wyzwoleniu z niewoli egipskiej.
-          Aby zrozumiec czytany dzis fragment trzeba dobrze zapoznac sie z historia wyjscia z Egiptu okolo 1250 roku przed nasza era.
Okolo roku 1200 pne narod wybrany osiedla sie w Ziemi Obiecanej. Ziemia zostaje podzielona na dwanascie czesci, miedzy dwunastoma plemionami Izraela.
-          Mojzesz nic sam nie zapisal ale trwa tradycja mowiona, w ktorej z pokolenia na pokolenie przekazywane sa nauczania Mojzesza. Pewnego dnia zaczeto probowac to zebrac i spisac najwazniejsze mysli. Powstaja wtedy rozne teksty, w roznych epokach i w roznych regionach. Kazdy z nich ma swoj specyficzny character, zwiazany z epoka i miejscem powstania. Te, ktore napisano na dworze krola Salomona, w dziesiatym wieku pne, roznia sie nieco od tych, ktore powstaly dwiescie czy dwiescie piecdziesiat lat pozniej. W czasie dewastacji Krolestwa Polnocnego przez Asyrie, Lewici z Polnocy chronia sie w Jerozolimie. Przywoza ze soba zwoje z naukami Mojzesza - te, ktore przekazali im prorocy. Wkrotce dopisuja w nich swoje przemyslenia, wynikajace z trudnego doswiadczenia po dewastacji ich Krolestwa. Nieco pozniej, zwoje te zostaja zagubione i prawie przez przypadek odnalezione w 622 roku pne, za krolowania Joziasza, zwanego Poboznym. Ow krol opierajac sie na tych dokumentach, przeprowadzil wielka reforme religi.
Ksiega Powtorzonego Prawa (po grecku “Drugie prawo”, poniewaz jest jakby powtornym, drugim wyrazem nauczania Mojzesza) czesto podkresla znaczenie slowa “sluchac”.
« Będziesz się bał Pana, Boga swego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom po wszystkie dni życia twego... »
–        Jest to zwrocenie uwagi na to, jak wazne jest przekazywanie zasad i tresci wiary z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie.
“Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak ci przyrzekł Pan, Bóg ojców twoich, że ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym.”
-          Czytany dzis fragment nwiazuje do biblijnej analizy wyzwolenia z niewoli egipskiej i do nauczania Mojzesza. Napisany jest juz po Jego smierci, w czasach, gdy wazne jest przypomnienie wymogow Przymierza.
« Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. 5 Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. »
–        Powyzsze slowa, zwane « SHEMA ISRAËL» - sa zydowskim wyznaniem wiary. Odmawia je codziennie rano i wieczorem kazdy wierny, ktory skonczyl trzy lata zycia.
« Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak. Niech one ci będą ozdobą przed oczami.  Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. » (Pwt 6, 7-9)
–        Jest to zachecenie do tego, by kazdy wierzacy nieustannie byl przywiazany do tych slow wyznania wiary, ktore zostaly mu dane dla jego szczescia.
–        Do dzisiaj kazdy praktykujacy Zyd zaklada na czas modlitwy filakterie czyli pudeleczka z czarnej skory, zawierajace slowa « SHEMA ISRAËL». Umieszcza je na czole i na rece – na wysokosci serca.
–        Do dzisiaj w domach zydowskich, na futrynach drzwi sa umieszczone mezuzy czyli zwitki pergaminu z dwoma fragmentami Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 6,4–9 i Pwt 11,13–21), umieszczony w pojemniku wykonanym z drewna, metalu, kości lub szkła, albo w rurce, i zawieszany na zewnętrznej prawej framudze drzwi.
           Zgodnie z tradycją pielęgnowaną w wielu żydowskich domach, osoba       przekraczająca drzwi wejściowe powinna dotknąć mezuzy dłonią. Czasem   także składa pocałunek na tej dłoni, którą dotknęło się mezuzy lub całuje       palce, którymi dopiero ma się jej dotknąć. Gest ten ma wyrażać miłość i      szacunek w stosunku do Boga oraz Jego przykazań, i przypominać o             zawartych w nich zaleceniach.

·         Pan tak powiedział do Mojżesza: «Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę». Mojżesz powiedział do ludu: «Pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd: [w tym to dniu] nie wolno jeść chleba kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. Gdy zaś Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Chiwwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim dać im ziemię opływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu. Przez siedem dni będziesz jadł chleb niekwaszony, a w dniu siódmym będzie dla ciebie święto ku czci Pana. [Tylko] niekwaszony chleb można jeść w czasie tych siedmiu dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach. W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim, i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości: Co to oznacza? - odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła, dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami [przypominając], że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu».   ( Wyj 13, 1-16)
·         « Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do twojej ręki jako znak3. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. (Pwt 6, 4-9)
·         « Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca i z całej duszy, ześle On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. Da też trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta. Strzeżcie się, by serce wasze nie pozwoliło się omamić, abyście nie odeszli i nie służyli obcym bogom i nie oddawali im pokłonu, bo zapaliłby się gniew Pana na was, i zamknąłby niebo, aby nie padał deszcz, ziemia nie wydałaby plonów, i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Pan.
Weźcie przeto sobie te moje słowa do serca i duszy. Przywiążcie je sobie jako znak na ręku. Niech one będą wam ozdobą między oczami. Nauczcie ich wasze dzieci, powtarzając je im, gdy przebywacie w domu, gdy idziecie drogą, gdy kładziecie się i wstajecie. Napiszesz je na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach, aby się pomnożyły twoje dni i dni twoich dzieci w kraju, który przodkom waszym poprzysiągł dać Pan - dni tak długie, jak dni niebios, które są nad ziemią.( Pwt 11, 13-21)
                       
PSALM   18, 2 - 4, 47.51ab

 
Rzekł wtedy: Miłuję Cię, Panie, Mocy moja,
Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu,
Boże mój, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!

 
Wzywam Pana, godnego chwały,
i jestem wolny od moich nieprzyjaciół.
 
Niech żyje Pan! Moja Skała niech będzie błogosławiona!
Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca,
 
Tyś zwycięstwa wielkie dał królowi
i Twemu pomazańcowi okazałeś łaskę.

 
 
-          Podmiotem tego psalmu jest caly narod wybrany, ktory pragnac dziekowac Bogu za otrzymane laski, porownuje swa sytuacje do niebezpiecznych chwil z zycia krola Dawida.
 
Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię. »
 
- Jest tu mowa o przyszlym krolu Dawidzie, ktory uciekajac przed owczesnie panujacym jeszcze krolem Saulem, chciacym go zabic, schronil sie w skalnej jaskini i Bog go wybawil.
 
“Wzywam Pana, godnego chwały, i jestem wolny od moich nieprzyjaciół.”
 
-          Dawid ufal i byl pewny, ze moze liczyc na pomoc od Boga.
 
-          Druga ksiega Samuela opowiada o tym, ze Dawid spiewal pslam osiemnasty, dziekujac Bogu za wybawienie z rak nieprzyjaciol, a szczegolnie z rak Saula. ( 2 Sm 22)
 
 
« Boże mój, skało moja… tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono… Niech będzie wywyższony Bóg, mój Zbawca…”
 
-          Jeszcze przed Dawidem, narod wybrany nie raz doswiadczyl schronienia w jaskiniach skalnych. Pisze o tym chocby ksiega Sedziow.
 
-          Kiedy narod wybrany nazywa Boga skała, wyraza w ten sposob wiare w to, ze On jest jego Ucieczka, ze moze zawsze na Niego liczyc. Jest o tym mowa takze w kantyku Mojzesza :
 
·         «Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego; On Skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym, On sprawiedliwy i prawy.( Pwt 32, 3-4)
 
·         «  Bo skała ich nie jest jak nasza Skała, świadkami tego nasi wrogowie. » (Pwt 32, 31)
 
-          Mojzesz nazywajac Boga Skala, nawiazuje tez do wyzwolenia z Egiptu, dlugiej drogi przez pustynie do gory Synaj gdy idac w upale, bez wody, jedzenia i wsrod wezy, wielokrotnie doznali pomocy Bozej…gdy grozila im smierc z powodu pragnienia i braku wody, ze skały wytrysnela woda…
 
 
« Miłuję Cię, Panie, Mocy moja, Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! »
 
-          Narod wybrany spiewajac psalm osiemnasty, wspomina wiernosc Boga, wspomina Jego pomoc w kazdej trudnej sytuacji…i w ten sposob to wspominanie, staje sie zrodlem wdziecznosci i nadziei…tak, jak niegdys krol Dawid, oczekuja wypelnienia sie obietnic Bozych, przyjscia Mesjasza, ktory wybawi definitywnie cala ludzkosc.
Drugie czytanie  - z listu do Hebrajczykow  5, 1 - 6

 
Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił to] Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził, jak i w innym [miejscu]: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.   

 
 
Kaplanstwo w Starym Testamencie.

 
1.    Kaplan byl czlowiekiem « konsekrowanym » czyli « odseparowanym ». Byl Lewita, to znaczy pochodzil z pokolenia Lewiego, ktore nie posiadalo dobr ziemskich i poslugiwalo w Swiatyni Jerozolimskiej. Ich zarobek pochodzil czesciowo ze skladanych darow w Swiatyni.  Natomiast arcykaplani, ktorzy jako jedyni mogli wchodzic do najswietszego miejsca w Swiatyni, musieli koniecznie wywodzic sie z rodziny Aarona.

 
2.    Posluga kaplanska ewoluowala w ciagu wiekow. Ze wzgledu na rozne funkcje, wypelniane w Swiatyni, zaczeto rozrozniac klasy lewitow.
 
 
« nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale [uczynił to] Ten, który powiedział do Niego: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził, jak i w innym [miejscu]: Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. »
 
-       Wedlug logiki Starego Testamentu, Jezus nie mogl nosic tytulu arcykaplana poniewaz nie pochodzil ani z roku Lewiego ani z rodziny Aarona.
 
-       Dotad powolanie do kaplanstwa zwiazane bylo z rodem Lewiego. W wypadku Jezusa, Bog uczynil inaczej:
 
·         Jezus Chrystus przyjawszy cialo czlowieka, stal sie “mostem” miedzy Bogiem i ludzmi.  
 
·         Wielkosc i hojnosc Milosci Bozej przekracza oczekiwania i wyobrazenia ludzkie:
 
          “Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka» (Psalm 110, 4)

 
Pierwsze wspomnienie w Bibli o Melhizedeku jest w czternastym rozdziale ksiegi Rodzaju: « Gdy Abram wracał po zwycięstwie odniesionym nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie do doliny Szawe, czyli Królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! » (Rodz 14, 17-19)
 
·         Dzieje sie to za zycia Abrahama, zatem wiele pokolen przed narodzinami Aarona i ustanowieniem Lewitow, a mimo to Melhizedek jest nazwany kapłanem Boga Najwyższego. To znaczy, ze moze istniec prawowita linia kaplanow, nie bedacych potomkami Aarona.
 
 
Autor listu do Hebrajczykow zacheca ich, by zaakceptowali nowosci, jakie przyniosl Jezus. Tlumaczy, ze te nowosci nie sa niewiernoscia prawu Starego Testamentu ale jego wypelnieniem.
 
·          « Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. » (Mt 5,17)
 
 
W czytanym dzis fragmencie, autor listu podkresle, ze :
 
 
1)    Kaplan jest zwyklym czlowiekiem.
 
2)    Jest “pomostem” miedzy Bogiem i czlowiekiem.
 
3)    Misja kaplana wyplywa z wezwania Bozego.
Ewangelia  wedlug Marka  10, 46b - 52


 
Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go!» I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

 
 
«Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»

 
-       Bartymeusz, slepy zebrak, zwraca sie w ten  sposob do Jezusa opuszczajacego Jerycho. Jezus uslyszal go i poprosil Uczniow, by go przyprowadzili do Niego. Wtedy « on zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». I natychmiast Jezus nie uczyniwszy zadnego gestu mowi mu: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
 
W tej samej chwili, niewidomy Bartymeusz odzyskuje wzrok.
 
-       To uzdrowienie niewidomego ukazuje prawdziwa tozsamosc Jezusa, bowiem Bartymeusz nazywa Go “Synem Dawida”, a jest to jeden z trzech tytulow przypisanych Mesjaszowi. W nastepnym rozdziale Ewangeli Marka, Jezus wjezdza tryumfalnie do Jerozolimy, gdzie tlumy witaja Go wykrzykujac:
 
«Hosanna! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach!» (Mk 11, 9-10) –
slowa te nawiazuja do slow proroka Jeremiasza: “To bowiem mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba,
weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: "Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!" Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi.
Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem… » (Jr 31, 7-8)
 
W czasach Jezusa uwazano, ze ta przepowiednia Jeremiasza odnosi sie do Mesjasza.
 

 
“Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą. »
 
-       Po raz pierwszy Jezus nie zakazuje uzdrowionemu i swiadkom tego uzdrowienia, opowiadania o tym cudzie. W rozdziale osmym Marek opisal podobne uzdrowienie, ktorego Jezus dokonal w Betsaidzie Galilejskiej. Bylo to tuz przed wyznaniem wiary Piotra. Wtedy surowo zakazal Uczniom i uzdrowionemu, by nikomu o tym nie opowiadali. Tymczasem scena z dzisiejszego czytania ma miejsce u bram Jerozolimy, gdzie wkrotce Jezus zostanie skazany, umeczony i zabity…I gdzie zmartwychwstanie. Zatem nadszedl czas, by nie ukrywac juz tego, ze jest On oczekiwanym Mesjaszem.

Tymbardziej, ze kilka dni wczesniej Jezus powiedzial :
 
    «Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie». (Mk 10, 33-34) – « Syn Czlowieczy » jest jednym z tytulow Mesjasza.
 
Powyzsze slowa Jezusa nawiazuja do ksiegi proroka Izajasza :
 
·         «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. » (Iz 42, 6-7)
 
·         « Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemychwesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni
i strumienie na stepie; » (Iz 35, 5-6)
 
·         « W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, » (Iz 29, 18-19)
Msze św. w języku polskim:

Niedziele i uroczystości - godz. 11.00
Pierwszy piątek miesiąca - godz. 19.30
Adoracja-godz.19.00
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 9.30
Msze św. w języku francuskim:
Niedziele i uroczystości - 9.45
Każdego 13-go dnia miesiąca - godz. 20.00
Polska Misja Katolicka w Strasburgu
ks. Ryszard Górski
Siedziba: Parafia Notre Dame de Lourdes
9, Rue du Hohwald 67000 Strasbourg
Tel: 03.88.32.31.60

MISSION CATHOLIQUE POLONAISE DE STRASBOURG
Porządek Mszy świętych
Adres
Wróć do spisu treści